administratie

Binnen de muren van Movens Leiden bruist het van de activiteiten. Het is daarom belangrijk dat iedereen van alle activiteiten en eventuele wijzigingen daarin op de hoogte is. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: aankondigingen in de vorm van affiches, simpele plakkaatjes, berichtjes in het programmaboekje, individuele briefjes, enzovoorts. Deze moeten allemaal gemaakt, getypt, ontworpen worden. Voor dit soort werkzaamheden bestaat het administratief centrum met vijf arbeidsplaatsen.

wat kun je doen?

  • het uittypen van aantekeningen, menu’s en andere teksten
  • het ontwerpen van posters en aankondigingen

wat moet je kunnen?

Voor deze functie is het kunnen omgaan met een tekstverwerkingsprogramma een vereiste. Eventueel kun je daar binnen Movens eerst een cursus voor doen (zie Internetcafé). Daarnaast worden specifieke vaardigheden op het gebied van tekstverwerking en ontwerp uiteraard zeer op prijs gesteld. Verder zien wij een steeds grotere verschuiving richting artikelen op de website zetten website onderhoud en dergelijke. Natuurlijk kan dat allemaal geleerd worden zelfs als je er nog helemaal niets van weet.

wat bieden wij?

Een leuk collegiaal team met afwisselend, creatief werk. Ook als je nog niet voldoende gevorderd bent in de kennis van Word of Excel, kun je bij het administratief centrum terecht. In dat geval krijg je de mogelijkheid om je kennis eerst op peil te brengen in één van de cursussen. Deelnemers kunnen bij hun werkzaamheden rekenen op goede ondersteuning en begeleiding.
Verder kun je allerlei algemene vaardigheden trainen, zoals het (weer) opbouwen van een werkritme, het hebben van eigen taken en verantwoordelijkheden en het omgaan met collega’s.

werktijden

Momenteel is het administratief centrum naarstig op zoek naar webredacteuren voor zowel onze website als voor jekuntmeer.nl