Onlangs werd door een landgoedeigenaar de hulp van het LOP ingeroepen voor een noodklusje: Sloten vrij maaien en vrij zagen ten behoeve van het baggeren.
watergangen lop
Hoogheemraadschap Delfland, die samen met de andere waterschappen het waterbeheer en de waterkwaliteit regelt, had te kennen gegeven om op korte termijn alle belangrijke watergangen op en rond het landgoed zouden komen baggeren. Het baggeren is hard nodig, want de sloten zitten zó vol prut, dat het problemen met de watertoevoer en afvoer uit de omgeving kan opleveren. Er zal worden gebaggerd met een baggerboot, alleen waren de sloten zó overgroeid met bramen, takken en omgevallen bomen, dat die eerst snel verwijderd moesten worden. Voor het LOP een pittige maar erg leuke klus.