boomkikker

Stuntelige acrobaatjes in de duinen van Wassenaar

Aan de rand van een duinmeertje, op de overgang van de moeraszone naar de dauwbramen van het droge duin, bewoog iets wat mijn aandacht trok. Half springend, half klimmend probeerde een gifgroen kikkertje zich een weg te banen tussen de plantjes. Verrek; een boomkikkertje, wat bijzonder! Vol medelijden maar ook gecharmeerd keek ik hoe het kikkertje zich stuntelig door de wuivende vegetatie bewoog, alsof ze dronken op een schip op zee zat tijdens een zware storm. Met haar op zuignapjes lijkende hechtschijfjes aan de ragfijne teentjes greep ze naar alles wat ze maar pakken kon om haar evenwicht te hervinden. Vervolgens trok ze zich verder omhoog en nam nogmaals een sprong in het wilde weg totdat ze een bramenblad vond dat zich wat meer in de luwte bevond. Daar stalde het kikkertje zich heerlijk in het zonnetje om zich op te warmen en uit te rusten.  

Het lijkt goed te gaan met de boomkikkers in Hollandse duinen. Werd er voor het eerst in 2001 en in 2003 enkele boomkikkers roepend waargenomen in de duinen van Meijendel en de Amsterdamse Waterleiding Duinen, tegenwoordig komen ze in grotere aantallen voor rond meerdere plasjes in de duinen. Boomkikkers komen oorspronkelijk niet in dit gebied voor en zijn dan ook hoogstwaarschijnlijk illegaal uitgezet. Toch zien de meeste mensen deze stuntelige acrobaatjes als een aanwinst voor de omgeving. In Nederland is de boomkikker erg zeldzaam. Ontwatering, verruiging, versnippering van de leefgebieden, overbemesting, intensiever maaien en het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen als poeltjes, haagjes, en bosschages zorgden er zelfs voor dat de soort in de jaren 90 van de vorige eeuw bijna was uitgestorven in ons land. Een aantal natuur beherende instanties hebben echter maatregelen getroffen en het lijkt weer iets beter te gaan met de boomkikker in Nederland.  Ook nieuwsgierig naar deze beestjes? Er worden door verschillende instanties excursies gegeven. Of luister naar de kwaakconcerten van april tot juli op warme zomeravonden in de duinen. Dan kun je met een beetje geluk tussen het ratelende geluid van de rugstreeppadden het oorverdovende gekek van de boomkikkers horen.
boomkikker 1