Buffelen in een sprookjesachtige omgeving

Ook deze winter zijn we weer volop bezig op landgoed Elswout, te Overveen.

LOP Elswout dec 2018 1 formaat wijzigen

Het landgoed, wat in handen is van Staatsbosbeheer, bevat een mooi landhuis, vele slingerende wandelpaden, zichtassen, verdiepte waterpartijen en prieeltjes. We zijn voor de jaarwisseling samen met Staatsbosbeheer vooral bezig geweest met het blad blazen en blad ruimen van de grasvelden, bermen en van de bijzondere moshellingen. Een aannemer kwam onze bladrillen opvegen. Tijdens het blazen en harken kwam regelmatig een tamme buizerd voor onze voeten tussen het omgewoelde blad struinen. Een kikkertje hier en een wormpje daar; alles ging met smaak naar binnen. In het nieuwe jaar gaan we op Elswout aan zaagwerkzaamheden beginnen. Vorig jaar hadden we al in een perceel al eens eiken gedund en vogelkersen verwijderd, om vervolgens struiken aan te planten die van nature in duineikenbossen voorkomen. Zowel vogels als zoogdieren zullen dankbaar gebruik gaan maken van deze nieuwe dekking.

LOP Elswout dec 20181 formaat wijzigen