De arbeidsprojecten van de LOP's werken op de mooiste pareltjes van Nederland. In de zomermaanden zijn we druk bezig om zichtlijnen, bermen, velden en bosranden te maaien en het maaisel af te voeren om te voorkomen dat het half open karakter van de landgoederen verruigt en verbost. Vaak zijn deze parken op de tekentafel ontstaan. Om de landgoederen te verfraaien, plantten men al eeuwen lang bijzondere bolgewassen en andere planten in deze open stukken; de stinzenplanten. LOP Wendakker werkt meerdere weken per jaar op het opengestelde landgoed Rust en Vreugd in Wassenaar om de paden begaanbaar te houden en om de bosranden te maaien. De hoofdlaan, een doorgaande fietsroute, heeft de afgelopen jaren extra aandacht gekregen. Omgevallen bomen zijn weggezaagd, takken zijn verwijderd en met alle macht proberen we in de zomer de bermen met bosmaaiers te maaien om bramen en houtopslag terug te dringen. En met een schitterend resultaat. Niet alleen komen de laanbomen mooier uit; de hier aanwezige zeldzame voorjaarszonnebloem (weegbreezonnebloem), een stinzenplant, heeft dankbaar gebruik gemaakt van de open ruimte die tevoorschijn is gekomen. De afgelopen jaren heeft ze zich massaal uitgebreid, waardoor je al van verre wordt verwelkomt door haar goudgelen bloemenpracht. Onlangs hebben we in de zelfde laan nog meer achterstallig onderhoud gedaan; met de hand zijn esdoorns, vogelkersen en bramen uitgestoken. Hopelijk vinden we de tijd om ook dit gedeelte jaarlijks mee te maaien, zodat ook hier stinzenplanten als de voorjaarszonnebloem weer ruimte krijgen om zich uit te breiden en omhun bloemenpracht te tonen.
LOP Stinzen 1 18052019