LOP (Movens) ondersteunt groen-, natuur & landschapsonderhoud in Wassenaar, omgeving Leiden en de Bollenstreek en is al vele jaren werkzaam voor gemeenten, particuliere landgoedeigenaren, natuurbeherende instanties en andere beheerders.

Wij hebben nog ruimte voor nieuwe opdrachtgevers.

Werkzaamheden die wij mogelijk voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere:

 • Hakhoutbeheer, dunning van houtopstanden en open maken van zichtassen
 • Houtopslag verwijderen zoals esdoorns en Amerikaanse vogelkers
 • Slootranden vrijzagen of snoeien t.b.v. schouwing
 • Slootranden en greppels uitmaaien
 • Handmatig licht uitbaggeren/uitsteken van smalle slootjes of greppels
 • Wandelpaden onderhouden door middel van snoeien, maaien en verwijderen van bramen
 • Wilgen knotten en snoeien van laanbomen
 • Laarzenpaden aanleggen en onderhouden
 • Extensief maaibeheer t.b.v. openheid te behouden en t.b.v. bijzondere flora
 • Aanplanten van stinzenplanten zoals sneeuwklokjes en wilde hyacinten
 • Aanleg en onderhoud van hagen en beplanting
 • Onderhoud erven, borders en heestervakken
 • Verwijderen van zwerfafval
  Indien u geïnteresseerd bent in een Brochure

Voor inlichtingen:
Rob Moons
Teammanager Movens
Re-integratie door arbeid, vrijetijdsbesteding en educatie