8 september jl. hebben ongeveer 40 deelnemers en begeleiders van de LOP-ploegen van Movens (LOP Buizerd, Wendakker en Duinwerk) en Reakt (LOP Rietgors) deelgenomen aan de Provinciale LOP-dag. Dit educatieve uitje werd door Landschapsbeheer Zuid-Holland op landgoed Duivenvoorde te Voorschoten georganiseerd.

We werden met koffie, thee en cake ontvangen in de Marotzaal van het schitterende middeleeuwse kasteel. Marleen van der Lee, regiomedewerkster van Landschapsbeheer Zuid Holland, verzorgde een presentatie over landschapselementen, ecologische verbindingszones en de bijbehorende planten en dieren. Speciale aandacht was er voor waterdiertjes en insecten, zoals libellen, omdat dit onderdeel terug zou komen in de buitenexcursie.

Tussen de middag stonden belegde broodjes en warme erwtensoep op ons te wachten in de werkschuur van het landgoed. Peter Meeuwenoord (begeleider LOP Wendakker) verzorgde samen met Dick de Vlieger (beheerder van het landgoed) de excursie door het park. Helaas moest het programma door de regenbuien iets worden aangepast. Aan de hand van elementen in het terrein werd er over de geschiedenis verteld. Zo moest men vroeger bij een brug tol betalen om door te mogen varen. Ook werd er stil gestaan bij landschapselementen als zichtassen, slingerpaadjes en kronkelende beekjes; kenmerken van de Engelse landschapsstijl. Ook de flora en fauna werden niet vergeten en gewapend met schepnetjes gingen we op zoek naar waterdiertjes en libellen. De buit bestond onder andere uit een kleine snoek, libellenlarven en een lantaarntje; een waterjuffer.
Het was een zeer geslaagde dag.

Deelnemers van een Landschaps Onderhoud Project werken dagelijks in weer en wind op bijzondere locaties zoals op landgoederen en in natuurgebieden. Hier helpen ze mee met het onderhoud en herstel van het Nederlandse landschap en dragen zij bij aan een betere leefomgeving voor planten en dieren.

(Met dank aan een aantal foto’s van Landschapsbeheer)