Op landgoed Rust en Vreugd is een aantal weken geleden één van de laatste stukjes heide van Wassenaar in vlammen opgegaan. Het LOP werd ingeschakeld om te proberen het heideveldje weer in ere te herstellen. Als eerste werden de afgebrande heidestruiken met de hand verwijderd. Vervolgens is de bosmaaier en een freesmachine ingezet om de bovenste grondlaag (toplaag) los te maken, zodat deze voedselrijke laag met schoppen verwijderd kon worden. Als laatste hebben we zoveel mogelijk restanten graswortels uitgetrokken, om de heide de kans te geven. Nu maar hopen dat de heide zich weer wil herstellen.

Zo’n 5000 jaar geleden was het westen van Nederland één grote waddenzee. Vanaf die tijd ontstonden ter hoogte van Wassenaar en Voorschoten zandruggen; de oude duinen ofwel strandwallen. Al snel vestigden zich op deze hogere delen jagers en boeren. Er werd ruimte gecreëerd voor kleinschalige veeteelt en akkerbouw. De akkers werden bemest met plaggen die in de buurt waren gestoken. De afgeplagde percelen werden hierdoor telkens voedselarmer, waardoor er heide op ontwikkelde. Landgoed Rust en Vreugd is pas zo’n 150 jaar geleden aangelegd. Het restje heideveld wat afgeplagd is, is dan ook waarschijnlijk een stukje cultuurlandschap van ver vóór de aanleg van het landgoed.