Het is alweer voor de derde keer dat de projectploegen ‘Buizerd’ en ‘Wendakker’ op een buitenplaats in Wassenaar een aantal weken achtereen hun krachten hebben gebundeld om het extensief maaibeheer uit te voeren. Extensief maaibeheer is het 1 tot 2x per jaar maaien en het afvoeren van het maaisel om verruiging en verbossing tegen te gaan, om kruidengroei (bloeiende planten) te bevorderen en om een bijzondere vegetatie met onder andere orchideeën terug te krijgen.

Gewapend met bosmaaiers en messenbalken hebben de lop-ploegen volop de velden, bunkertaluds, bosranden en vijverranden gemaaid. Met de zeis is het riet uit de sloten gehaald en er is handmatig bramen tussen de beplanting verwijderd. Hier en daar zijn varens en takken gesnoeid om de bospaden en zichtassen open te houden. Vervolgens is het maaisel afgevoerd. Ook werd er de nodige stormschade weggezaagd en opgeruimd.

Tijdens het werk hoorden we een flink gepiep uit een oude beuk komen; een vleermuizenkolonie. Ook kreeg een medewerker de schrik van zijn leven toen pardoes een veldmuis zijn broekspijp in vluchtte. Een paar andere medewerkers werden pijnlijk gestoken door wespen. Hoe dan ook, de lop-ploegen hebben weer prima samengewerkt en de buitenplaats ligt er dan ook weer schitterend bij.

Rietorchis: Dactylorhiza praetermissa

De rietorchis is één van de meest voorkomende orchideeënsoort van Nederland. Vroeger kwam ze veel voor in vochtige hooilanden, maar door ontwatering en overbemesting is ze op veel plaatsen verdwenen. Door extensief maaibeheer toe te passen op buitenplaatsen heeft deze paarse orchidee zich hier weten te vestigen.

Orchideeën zijn trage groeiers. Hun zaad is uitzonderlijk klein. Het bevat geen reservevoedsel om uit te groeien. Dit voedsel haalt het zaad uit bepaalde schimmeldraden die het zaad weten binnen te dringen. Het kiemplantje onttrekt van de schimmel suikers en mineralen. Ook op latere leeftijd is er nog steeds een samenlevingsverband tussen bepaalde schimmels en de orchidee. Deze samenlevingsverband wordt mycorriza genoemd. Sommige orchideeënsoorten doen er wel 15 jaar over om van zaad tot bloeiende plant uit te groeien. De rietorchis kan ‘al’ na 3 jaar bloeien.