Op 29 maart hebben drie veldmedewerkers van LOP-Wendakker, met behulp van een gidsje over planten, bomen en vogels, een inventarisatie uitgevoerd over de natuur op een particulier terrein. Het doel was niet alleen om aandachtig te bekijken wat er groeide en rondvloog, maar ook om te leren samenwerken en te overleggen met elkaar. De medewerkers hebben van hun bevindingen een verslag gemaakt en aan de andere LOP-medewerkers gepresenteerd.

Een korte samenvatting van de bevindingen

Beschrijving van het terrein
Het terrein is een afgesloten ‘natuurtuin’ van ongeveer 3000 m2. De grond is erg vochtig en bevat zand. Het is gelegen langs een doorgaande weg, in een weidegebied, tegen een kanaal. Het terrein is halfopen en bevat gazon, afgewisseld met fruitbomen, knotwilgen, leibomen, hagen, kleine bossages met ruimte voor bramenruigte en klimopgroei tot in de boomkronen en er is een vijvertje. In de bossages heeft het LOP takkenrillen gemaakt van de wilgentakken die telkens vrijkomen met het knotten en van de omgezaagde bomen. Langs de randen van het gazon en in de bossages groeien bolgewasjes. Op het terrein is een houten huisje en een plantenkasje aanwezig en er hangen een aantal nestkastjes in de bomen.

Bomen en struiken
Knotwilgen, zwarte elzen, meidoorns en ruwe berken komen het meeste in de tuin voor. Daarnaast zijn er soorten te vinden als liguster, gewone esdoorn, vogelkers en abeel. In de bosranden groeit braam.

Kruiden
Kleefkruid, klimop, brandnetels, wilgenroosjes, narcissen, sneeuwklokjes en fluitenkruid zijn vooral in de bosrand te vinden. Het klimop groeit tot boven in de kronen van de bomen. Hondsdraf, klaver en speenkruid groeien in het gazon. Ook bloeit er de voorjaarshelmbloem, met haar paarse bloempjes.

Vogels
Het broedseizoen is begonnen en de vogels fluiten weer volop om hun territorium te verdedigen en om een vrouwtje te imponeren. Ook wordt er volop gevochten en met nestmateriaal gesleept.

De vogelsoorten die op of direct rondom het terrein te zien waren, zijn onder andere: merels, fuut, waterhoen, wilde eend, houtduif, kauw, roodborstjes, aalscholver, tjiftjaf, winterkoning, koolmees, pimpelmees en de ekster.

Omschrijving vogelgedrag

Voor deze opdracht moest men 10 minuten lang een vogelsoort op afstand volgen.

De merelmannetjes waren volop met elkaar aan het vechten. Een merel, een houtduif en een kauw vlogen af en aan met takjes om hun nest te maken. De kauw maakt zijn nest in de klimop en dumpt onafgebroken de een na de andere tak tussen de bladeren.