De gespreksgroep is er elke donderdagmiddag van 15:00 uur – 16:00 uur in het textiellokaal van Op Eigen Wieken. Het is een leuk moment in de week om eens rustig met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen uit de actualiteit, of zaken van levensbeschouwelijke aard. Het onderwerp bepalen we met elkaar en er is genoeg ruimte om iets in te brengen. De grote van de groep wisselt van 3 tot 8 personen en je bent niet verplicht er wekelijks bij te zijn. Heb je interesse? Dan ben je welkom op donderdagmiddag in het textiellokaal van 15:00-16:00 uur.

Programma gespreksgroep dinsdag 15:15 uur-16:15 uur

Dinsdag 15:15 tot 16:15 uur. Gespreksgroep.  In de achterkamer in buurthuis 'Eigen Wieken'.  Meer informatie tel: 06 10431594.