-->

Arbeidservaring en/of training

Er zijn vele mogelijkheden om arbeidservaring en/of training op te doen binnen Movens, met als doel doorstroming naar reguliere arbeid dan wel zinvolle dagbesteding. Hiernaast worden een aantal mogelijkheden genoemd.

Er zijn arbeidsprojecten binnen de muren van Movens, maar ook buiten deze muren. Daarnaast zijn er mogelijkheden met andere organisaties waar we mee samenwerken  Inclusio , DZB etc. Het is van belang dat de plaats waar arbeid verricht zal worden, passend is voor wat betreft de werkzaamheden, sfeer, grootte, cultuur en dergelijke. Het kan zijn dat een wens een nieuwe werkplek genereert, passend bij de mogelijkheden.

We gaan er dan ook van uit dat de wens om arbeid te verrichten, gepaard gaat met doelen, hoe klein of groot dan ook. Aan de hand hiervan zal een plan worden opgesteld en zullen er afspraken worden gemaakt, hoe deze doelen te bereiken. Daarbij is het in dit traject duidelijk wie wat doet, om zodoende tot afstemming te komen van wederzijdse verwachtingen.

Deelnemers aan arbeidsprojecten ontvangen € 0,75/uur onkostenvergoeding.