-->

Vrijwilligerswerk
GGZ Rivierduinen hanteert een vrijwilligersbeleid waarin opgenomen alle regelingen met betrekking tot ondersteuning en begeleiding. Vrijwilligers kunnen rekenen op professionele begeleiding. Er worden introductiebijeenkomsten gehouden, zodat je het een en ander te weten komt over psychische kwetsbaarheid en de omgang met mensen met deze psychische kwetsbaarheid. Ook organiseren we regelmatig thema-avonden en krijg je een vaste contactpersoon op je werkplek.

Voor vrijwilligers is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Alle bovenstaande informatie kunt u ook terug vinden op de website van www.rivierduinen.nl.

Wie regelt het vrijwilligerswerk?

Het vrijwilligerswerk voor alle locaties van GGZ Rivierduinen wordt centraal geregeld door twee coördinatoren vrijwilligerszaken. Zij zoeken naar de juiste match tussen vrijwilliger en cliënt of afdeling.  Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijwilligers vacature dan kunt u zich inschrijven via onderstaande gegevens:

mail vrijwilligers@rivierduinen.nl

https://rivierduinen.recruitee.com/vrijwilligerswerk.