-->

Huisregels

Er zijn regels bij Movens om de sfeer goed en veilig te houden, en om de omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is een samenvatting van de huisregels die gehanteerd worden op de Movens locaties. De uitgebreide versie ligt in de inloopruimte van het DAC.

  1. Iedereen gaat met respect met elkaar om.
  2. Er worden geen drugs gebruikt en alcohol mag alleen op de daarvoor aangewezen uren. Er wordt niet gehandeld in verdovende middelen en pillen. Mocht u onder invloed zijn, wordt u verzocht het gebouw te verlaten.
  3. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigendommen en voor moedwillige beschadigingen.
  4. Zowel verbaal als non-verbaal geweld worden niet getolereerd, evenals aanstootgevend taalgebruik.
  5. Wapens zijn verboden.
  6. Na gebruik van een ruimte, dient u uw spullen op te ruimen en de plek netjes achter te laten.
  7. Personeel dient met respect benaderd te worden. Zij mogen geen persoonlijke cadeaus aannemen en geen privé-contacten onderhouden met deelnemers.
  8. U kunt geen geld lenen van Movens, ook niet van het personeel.

 

Klachtenprocedure

Klachten kunt u kenbaar maken bij het personeel of bij de deelnemerscommissie van Movens. De deelnemerscommissie heeft een postvakje, daar kunt u schriftelijk uw klacht deponeren. Uw klacht proberen wij zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u ook bij de klachtencommissie van Rivierduinen terecht.