-->

Re-creatief algemeen

recreatief

Binnen dagbesteding en arbeid is er een recreatief programma. Hier vindt u de recreatieve activiteiten, die elke week plaats vinden.

Daarnaast zijn er regelmatig korte cursussen en workshops met diverse thema’s, zoals sieraden maken.

Movens biedt in De Kooi:
- muziek;
- keuken;
- computerlessen;
- foto bewerken;
- inloop;

In Op Eigen Wieken gaat het om:
- werken met textiel;
- atelier;
- fotogroep;
- meditatie;
- bewegen op muziek;
- tafeltennis (dinsdag).
- werken aan de website;
- yoga.